W razie jakichkolwiek pytań, proszę o maila na adres
w.glabinski@poradnikszachowy.pl

Wojciech Głąbiński