Bateria

bateria – ustawienie dwóch figur jednego koloru na jednej linii w taki sposób, że pierwsza z nich może atakować, gdy druga z nich broni tę pierwszą; bateria może się składać np. z dwóch wież, wieży i hetmana, gońca i hetmana, a nawet dwóch wież i hetmana